Đổi thẻ cào

Lưu ý:

LƯU Ý: ĐIỀN SAI MỆNH GIÁ SẼ BỊ TRỪ ĐI 50% CỦA SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC SAU KHI ĐÃ TRỪ CHIẾT KHẤU

HỆ THỐNG AUTO RÚT TIỀN MIN 1.000đ TIỀN VỀ TRONG VÒNG 5S 

 Quý khách vui lòng cài đặt BẢO MẬT CẤP 2  để tránh bị checkpass 

 Zalo hỗ trợ 0935974907 - Telegram @spmsvvn - Facebook Nguyễn Đình Bảo 

 Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web KHÔNG xử lý.

Mặc định:  

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 13,2 % 13,2 % 11,8 % 11,8 % 11,8 % 13,3 % 13,3 % 17 % 18 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Thành viên 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Thành viên 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ
Thành viên 20 % 23 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master, Paypal, Coins, PM, Webmoney. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điện chỉ email của bạn.

Hãy đăng ký và xác thực tài khoản để nhận được nhiều ưu đãi của TheDienTu. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ 24/7. Nếu có nhu cầu cần hỗ trợ vui lòng chát trực tiếp trên web hoặc gửi email liên hệ.

Tin tức và sự kiện