Đổi thẻ cào

CHÚ Ý CẦN ĐỌC: HIỆN ĐANG BẢO TRÌ RÚT VỀ MOMO, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG RÚT VỀ ATM

Lưu ý:

Sai mệnh giá trừ -50% nhỏ hơn

Đối tác API đổi thẻ cào sản lượng tốt liên hệ zalo: 0935.974.907 ( để được giá tốt )

ZALO HỖ TRỢ: BẤM VÀO ĐÂY - TELEGRAM HỖ TRỢ: BẤM VÀO ĐÂY 

THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG: TẠI ĐÂY

Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại sẽ KHÔNG XỬ LÝ 

Lên cấp ĐẠI LÝ yêu cầu quảng cáo web lên trang cá nhân hoặc story sau đó nhắn support để được nâng cấp

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 16% 17% 15% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16%
Đại lý 16.8% 15.8% 16.8% 14.8% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 15.8%
Đối tác/API 16.6% 15.6% 16.6% 14.6% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 15.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10% 10% 10.5% 10% 10% 10% 10% 12.5%
Đại lý 9.8% 9.8% 10.3% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 12.3%
Đối tác/API 9.6% 9.6% 10.1% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 12.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Đại lý 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3%
Đối tác/API 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 17.5% 17.5%
Đại lý 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 17.3% 17.3%
Đối tác/API 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 17.1% 17.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đại lý 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%
Đối tác/API 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 20% 22% 31%
Đại lý 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 19.8% 21.8% 31%
Đối tác/API 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 19.6% 21.6% 31%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 19% 16% 14% 14% 14%
Đại lý 18.8% 15.8% 13.8% 13.8% 13.8%
Đối tác/API 18.6% 15.6% 13.6% 13.6% 13.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12%
Đại lý 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.8%
Đối tác/API 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.6%